Miljö

Med hjärta för miljön

Öckeröbussarna har som målsättning att minimera föroreningar och begränsa belastningen på natur och miljö. Vi har som grundkrav att tillämpliga föreskrifter och att lagar efterlevs.

buss-miljo-6

Vad vi gör

1.  Vi verkar för lägsta energiförbrukning möjlig och i våra körningar strävar vi efter låg bränsleförbrukning.

2. Vi lagrar och hanterar kemisk-tekniska produkter enligt leverantörens anvisningar och strävar efter att ersätta produkter enligt substitutionsprincipen där så är möjligt.

3. Genom löpande förbättringar utvecklar vi eget miljöarbete.

4. Samtliga medarbetare följer vår miljöpolicy i sitt dagliga arbete.

5. Vi kör alla våra bussar med HVO – klimatsmart bränsle som ger miljövänligare transporter

6. Vi beaktar miljöaspekter vid inköp av fordon, materiel, utrustning och tjänster.

oak2