Bussbolag Öckerö

Öckeröbussarna

MILJÖPOLICY

Öckeröbussarna ska verka för att förebygga föroreningar och begränsa belastningen på natur och miljö så mycket som möjligt. Vi har som grundkrav att tillämpliga föreskrifter och lagar uppfylls.

Vi beaktar miljöaspekter vid inköp av fordon, materiel, utrustning och tjänster.

Vi verkar för lägsta energiförbrukning möjlig och i våra körningar strävar vi efter låg bränsleförbrukning. 

Vi lagrar och hanterar kemisk-tekniska produkter enligt leverantörens anvisningar och strävar efter att ersätta produkter enligt substitutionsprincipen där så är möjligt.

Genom löpande förbättringar utvecklar vi eget miljöarbete.

Samtliga medarbetare följer miljöpolicyn i sitt dagliga arbete..

Tag kontakt

VÅRA BUSSAR

Bilder och information om några av våra bussar.
Alla bussar är utrustade med alkolås samt säkerhetsbälten.

Bussbolag Öckerö

Öckeröbussarna

MILJÖPOLICY

Öckeröbussarna ska verka för att förebygga föroreningar och begränsa belastningen på natur och miljö så mycket som möjligt. Vi har som grundkrav att tillämpliga föreskrifter och lagar uppfylls.

Vi beaktar miljöaspekter vid inköp av fordon, materiel, utrustning och tjänster.

Vi verkar för lägsta energiförbrukning möjlig och i våra körningar strävar vi efter låg bränsleförbrukning. 

Vi lagrar och hanterar kemisk-tekniska produkter enligt leverantörens anvisningar och strävar efter att ersätta produkter enligt substitutionsprincipen där så är möjligt.

Genom löpande förbättringar utvecklar vi eget miljöarbete.

Samtliga medarbetare följer miljöpolicyn i sitt dagliga arbete..

Tag kontakt

VÅRA BUSSAR

Bilder och information om några av våra bussar.
Alla bussar är utrustade med alkolås samt säkerhetsbälten.